Hva vil Høyre og Frp med norsk film?

Meningsmålingene peker mot et regjeringsskifte i 2013. Man kan mene hva man  vil om det. Uansett er det viktig å få på det rene hva Høyre og Frp vil gjøre med norsk film etter 2013- om de kommer til makten. Vil det nåværende nivået kunne opprettholdes? Har de noen bestemte planer? Her er det Høyre og Frp svarte på min henvendelse:

Høyre: 

«Høyre mener det er viktig å opprettholde filmproduksjon i Norge, og vil videreføre støtten til norsk film for å sikre en sterk norsk filmbransje i fremtiden. Film er et av vår tids viktigste kulturuttrykk, nettopp fordi den har i seg mange andre kunstuttrykk som musikk, levende bilder, og ikke minst litteratur, og formidler det ut til både det norske og det utenlandske publikum.
Høyre vil også styrke utdanningene knyttet til filmbransjen og vil se på de filmkulturelle tiltakene knyttet til filminteressen i Norge.
Høyre er opptatt av de regionale filmmiljøene, og vil styrke innsatsen for dem, også den økonomiske.
Når det gjelder virksomheten ved Norsk filminstitutt ønsker vi å ønsker å videreføre den og har ingen konkrete planer om budsjettendringer.
Høyre tar ellers gjerne imot innspill og forslag for videreutvikling av filmpolitikken.

Mvh Bjørgulv Borgundvaag, politisk rådgiver»

 

Frp:

 «Kort sagt så reduserer vi noe i driftsutgiftene til NFI, men opprettholder oppdragsfinansieringen. Samtidig ønsker vi å bruke gulrot skattemessig, for å stimulere til økt sponsing på hele kulturfeltet, gjennom å foreta vesentlige økninger i fradragsgrensene. Med FrP ved makten vil altså oppdragsfinansieringen bestå, samtidig som øvrig finansiering vil dreies mot at vi skal produsere film som lykkes enda bedre på markedet slik at vi kan fortsette den positive utviklingen vi har sett i en del år nå.»