Stikkord: ‘Henrik Ibsen’

28. juni 2013

Vildanden (1963)- det komiske selvbedraget

I sine memoarer skriver Tancred Ibsen at han at han tok flere skritt for å forandre Vildanden fra teater til film. Blant annet skal …

27. mai 2013

Fruen fra havet (1979)-drømmen om friheten

Fruen fra havet, uroppført i 1889, var et av få Ibsenstykker som endte godt. Det handler ekteskapet mellom Ellida og Doktor Wangel. De er … [4]